Дело T-761/14: Решение на Общия съд от 23 февруари 2016 г. — Consolidated Artists/СХВП — Body Cosmetics International (MANGO) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „MANGO“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009)