Дело T-200/16: Жалба, подадена на 29 април 2016 г. — Gfi PSF/Комисия