Bericht van inschrijving voor de levering cif van langkorrelige gedopte rijst ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2312/74 van de Commissie van 6 september 1974