Приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (2011/2959(RSP))