Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/896 на Комисията от 8 юни 2016 година за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни (Текст от значение за ЕИП)$