Регламент (ЕИО) № 484/79 на Комисията от 13 март 1979 година относно класирането на стоките в подпозиция 39.07 Е IV от Общата митническа тарифа$