Известие на вниманието на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/172/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 270/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет