Осъществяване на дейността на Общия съд между 1 и 19 септември 2016 година