Решение на Съда (четвърти състав) от 12 ноември 1998 г.