Решение 2007/54/ЕО на Комисията от 2 юни 2004 година