Писмен въпрос P-008398/11 Janusz Władysław Zemke (S&D) до Комисията. Потенциално забавяне при строителството на определени участъци от магистрала А1