Заключение на генералния адвокат Cruz Vilaça представено на9 март 1988 г. # Наказателно производство срещу Guy Bekaert. # Искане за преюдициално заключение: Cour d'appel de Rennes - Франция. # Свобода на установяване. # Дело 204/87. Bekaert TITJUR