Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/88, 17. jaanuar 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril