Определение на Съда (девети състав) от 21 юни 2016 г.$