Писмен въпрос E-1819/04, зададен от Anne Jensen (ALDE) на Съвета. Location of agencies