Дело F-112/15: Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 20 юли 2016 г. — HL/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Член 45 от Правилника — Процедура по повишаване за 2014 г. — Общи разпоредби за прилагане на член 45 от Правилника — Списък с длъжностните лица, предложени за повишаване от генералните директори и началниците на служби — Невключване на името на жалбоподателя — Възможност за оспорване на списъка с предложените за повишаване длъжностни лица пред съвместната комисия по повишаване — Съпоставяне на заслугите на подлежащите на повишаване длъжностни лица — Становища, приети от съвместния орган — Задължение за мотивиране)