Решение на Съда (първи състав) от 25 февруари 2016 г.