Заключение на генералния адвокат Reischl представено на12 декември 1978 г.