Решение (ЕС) 2016/1588 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2014 година