Регламент (ЕИО) № 3237/76 на Съвета от 21 декември 1976 година за прилагане на техническите приложения и широко използване на образеца на карнет ТИР от Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 година, Женева