Sprawa T-51/18: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BP/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Przetarg Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Tłumacze free-lance – Postępowanie w sprawie wyboru – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie)