Věc T-51/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2019 – BP v. Soudní dvůr Evropské unie („Veřejné zakázky na služby – Zadávací řízení – Zadávací řízení Soudního dvora Evropské unie – Externí překladatelé – Výběrové řízení – Odmítnutí nabídky uchazeče – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení“)