Дело F-144/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 юни 2016 г. — Lorenzet/ЕААБ (Публична служба — Срочно наети служители — Член 2, буква е) от УРДС — Безсрочен трудов договор — Неплатен отпуск — Отпуск по лични причини — Отказ да се продължи неплатен отпуск за допълнителен период от една година — Член 52 от УРДС)