Věc T-568/18: Žaloba podaná dne 24. září 2018 – Local-e-motion v. EUIPO – Volkswagen (WE)