Nõukogu otsus 2013/354/ÜVJP, 3. juuli 2013 , Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS)