Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на14 септември 1994 г.