Решение на Съда (шести състав) от 29 юни 1989 г. # Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) Съвет и Комисия на Европейските общности. # Иск за отмяна - Допустимост. # Съединени дела 250/86 и 11/87. RAR/Съвет и Комисия TITJUR