Дело C-135/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 7 март 2016 г. — Georgsmarienhütte GmbH и др./Федерална република Германия