Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld) Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 30 юни 2004 г. # Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Абсолютни основания за отказ. # Дело T-281/02. TITJUR