Поправка на Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 1 (ОВ C 164, 19.5.2015 г.)