Mål T-402/14: Tribunalens dom av den 25 februari 2016 – FCC Aqualia mot harmoniseringskontoret – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket AQUALOGY — Äldre gemenskapsordmärke AQUALIA och äldre nationellt figurmärke aqualia — Relativa registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)