Zadeva T-402/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. februarja 2016 – FCC Aqualia/UUNT – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti AQUALOGY — Prejšnji besedna znamka Skupnosti AQUALIA in figurativna nacionalna znamka aqualia — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)