Vec T-402/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. februára 2016 – FCC Aqualia/ÚHVT Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva AQUALOGY — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva AQUALIA a skoršia národná obrazová ochranná známka aqualia — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)