Lieta T-402/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 25. februāra spriedums – FCC Aqualia/ITSB – Sociedad General de Aguas de Barcelona (“AQUALOGY”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “AQUALOGY” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “AQUALIA” un agrāka valsts grafiska preču zīme “aqualia” — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 8. panta 5. punkts