Дело T-402/14: Решение на Общия съд от 25 февруари 2016 г. — FCC Aqualia/СХВП — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „AQUALOGY“ — По-ранна словна марка на Общността „AQUALIA“ и по-ранна национална фигуративна марка „aqualia“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)