Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/1999 от 30 април 1999 година за изменение на протокол 21 от Споразумението за ЕИП относно прилагането на правилата на конкуренция, приложими за предприятията$