Решение на Общия съд (първи състав) от 2 юли 1997 г.$