Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на28 април 2005 г. # Giuseppe Atzeni и други (C-346/03), Marco Scalas и Renato Lilliu (C-529/03) срещу Regione autonoma della Sardegna. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale di Cagliari - Италия. # Държавни помощи - Допустимост - Правна основа. # Съединени дела C-346/03 и C-529/03. TITJUR Atzeni и др.