Писмен въпрос E-4219/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Въздушни мили, пропътувани от членовете на Комисията