Kohtuasi T-410/13: Üldkohtu 30. septembri 2014 . aasta määrus – Bitiqi jt versus komisjon jt (Tühistamishagi — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Euroopa Liidu poolt Kosovos (Eulex Kosovo) läbiviidud missiooni „Õigusriik”  — Lepingulised töötajad — Missiooni juhi otsused jätta töölepingud uuendamata — Ilmne pädevuse puudumine)