Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на3 февруари 1998 г.