Sprawa T-149/16: Postanowienie Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor / Komisja Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Sektor transportu na lata 2014 – 2020 – Zawisłość sporu – Niedopuszczalność