Sag T-149/16: Rettens kendelse af 30. januar 2019 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — finansiel bistand i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten — transportsektoren for 2014-2020 — litispendens — afvisning)