Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 22 marca 2021 r. 2021/C 99/07