Sklep Sveta (EU) 2016/367 z dne 4. marca 2016 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije