Decizia (UE) 2016/367 a Consiliului din 4 martie 2016 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei