Padomes Lēmums (ES) 2016/367 (2016. gada 4. marts) par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti