Odluka Vijeća (EU) 2016/367 od 4. ožujka 2016. o sklapanju Sporazuma o suradnji u području satelitske navigacije između Europske unije i njezinih država članica i Kraljevine Norveške