Neuvoston päätös (EU) 2016/367, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä