Comunicarea Comisiei de modificare a Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește perioada de aplicare și de efectuare a unor adaptări temporare pentru a ține seama de impactul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 424/05